Verhuisbedrijf
Verhuisbedrijf
Verhuisbedrijf Convoi
Amsterdam
Terug naar verhuisbedrijven in Amsterdam


Offerte aanvragen
bedrijf aanmelden?.. Klik hier  
Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van verhuisbedrijven in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de verhuisbedrijven. U ontvangt eenmalig een email.
Contactinformatie
Naam *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
VDiverse aanbiedingen verhuisbedrijven
VVerhuisbedrijf Convoi
Huidig adres
Postcode *
Huisnr.
Straat
Plaatsnaam
Nieuw adres
Straat *
Huisnr.
Postcode
Plaatsnaam *
Opties
Omschrijving wensen
Verwachte datum *
 

privacy

Contactgegevens
Verhuisbedrijf Convoi
tt. Vasumweg 218
1033SJ Amsterdam

tel: 020-4930682

Extra informatie

Industriemontage, industriële verhuizingen en projectverhuizingen
Door de jarenlange groei en toename van internationale projecten is Convoi een wereldspeler geworden op het gebied van industriemontage, industriële verhuizingen en projectverhuizingen. Dit heeft geleid tot vestigingen in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Slowakije en India. Deze globalisering zorgt voor een unieke mix van kennis, kunde en oplossingen doordat multiculturele teams wereldwijd opereren en samenwerken. De teams worden per project samengesteld en bestaan uit ondernemende, internationaal georiënteerde, goed opgeleide, meertalige, commercieel en technisch competente vakmensen.
Wij denken aan onze toekomst, die van u en onze kinderen

Convoi denkt aan de toekomst, die van u, die van ons en die van onze kinderen. Wij erkennen het belang van het minimaliseren van de invloed van de uitgevoerde projecten op het milieu. Dit is ook de reden waarom Convoi ISO14001 gecertificeerd is.
Onze waarden zijn zodanig gedefinieerd dat de werkomstandigheden van alle medewerkers zo optimaal mogelijk zijn. Veiligheid en milieu staan hierbij voorop en zijn in de dagelijkse gang van zaken verweven. Het milieubeleid is beschreven in het Arbo & Milieu Instructieboek dat ondertekend en bekend is bij iedere werknemer. Ook het Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden & Milieu (KAM) Handboek schenkt de nodige aandacht aan het milieu en hoe daar mee om te gaan.

Convoi heeft haar milieubeleid beschreven in het Instructie- en Handboek. Deze boeken zijn leidend en bekend binnen de gehele organisatie. Dit beleid heeft de 3-P’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als uitgangspunt: People – Planet – Profit.
Wilt u meer weten over onze werkwijze en projecten kijk dan naar de referenties. Wilt u advies of een offerte neem dan direct contact op.

Total Quality Management (TQM)
Kwaliteit ziet u misschien als vanzelfsprekend. Dat is het echter niet. Het is niet een kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’ maar kwaliteit moet in een organisatie verweven zijn. Misschien wel de belangrijkste factor bij Project- en Industrieverhuizingen is de naleving van de kwaliteitsnormen. Wij zorgen te allen tijde voor topkwaliteit. Dit is zichtbaar gemaakt en vastgelegd in de vele certificeringen, zoals ISO-9001:2008, ISO14001 en VCA-petrochemie. De kwaliteit wordt verder gegarandeerd en geborgd door het Total Quality Management (TQM) systeem van Convoi. Regelmatig worden klanttevredenheidsonderzoeken gehouden waarvan de uitkomsten worden gebruikt om het TQM verder te optimaliseren.

Veiligheid
Het KAM managementsysteem van Convoi is schriftelijk vastgelegd en is gebaseerd op de norm ISO 9001, ISO 14001 en VCA-petrochemie .

Middelen
Bij de aanschaf van nieuwe Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) wordt beoordeeld of deze voldoen aan de wettelijke eisen. Tevens wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de bescherming van het milieu. Alle middelen worden vooraf op geschiktheid beoordeeld.

Veiligheidspaspoort
Convoi zorgt ervoor dat het personeel de benodigde veiligheidsopleidingen kan volgen en desgewenst wordt een opleidingsplan gemaakt. De (nieuwe) medewerker wordt getoetst op de vastgestelde kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Voldoet een nieuwe medewerker hier niet aan dan wordt gezorgd dat deze binnen 3 maanden de juiste opleiding gevolgd heeft. Het personeel beschikt over een Personal Safety Logbook.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Taak Risico Analyse (TRA)
De KAM coördinator stelt een RI&E met beheersmaatregelen op voor risicovolle functies en projecten, beheert en actualiseert het Plan van Aanpak n.a.v. de RI&E, Werkplek Inspectie (WPI) en incidenten en evalueert jaarlijks de RI&E en beheersmaatregelen / Plan van Aanpak als onderdeel van de directiebeoordeling. Is er sprake van een ongeval met verzuim dan wordt de RI&E geëvalueerd.

Veiligheid & Gezondheid (V&G) projectplannen
De Projectmanager zorgt voor opstelling van een V&G projectplan voor projecten groter dan 500 mandagen, of met een bouwtijd > 30 dagen met meer dan 20 werknemers of indien u als opdrachtgever dit wenst. De projectmanager hanteert hiervoor het standaard V&G projectplan of een door de opdrachtgever aangereikt model.

Werkplekinspecties (WPI)
Alle operationeel leidinggevenden voeren maandelijks op hun projecten een werkplekinspectie uit met behulp van de daarvoor ontwikkelde werkplekinspectie-checklist. Hiermee worden uitgevoerde verbeteringen bewaakt en geregistreerd. De formulieren worden overhandigd aan de KAM-coördinator. Voor geconstateerde knelpunten die niet binnen het project opgelost kunnen worden, wordt een Aanzet Tot Verbetering (ATV) opgesteld.

Milieu Effect Inventarisatie (MEI)
Milieu-aspecten zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in het KAM Handboek. Voor Convoi is een Milieu Effecten Inventarisatie (MEI) uitgevoerd. De MEI wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de directiebeoordeling, om zodoende vast te stellen of deze nog voldoet aan de processen enerzijds en de relevante wetgeving en normen anderzijds.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en projecten kijk dan naar de referenties. Wilt u advies of een offerte neem dan direct contact op.